Zone 30

Informatie

In onze stad rijdt dagdagelijks één chauffeur op vijf te snel. Dat is opmerkelijk, maar ook compleet onaanvaardbaar. Want overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt 30% van alle dodelijke ongevallen in ons land.

Stad Lokeren maakte de afgelopen jaren van heel wat straten zone 30. Zo is de hele stadskern ondertussen één grote zone 30.
Maar wat houdt zone 30 eigenlijk in en waarom is dit nu veiliger?

 

Zone 30, wat betekent dat eigenlijk?

Zone 30 duidt een gebied aan waarin de maximumsnelheid 30 km/u is voor alle weggebruikers.
Deze snelheidsbeperking geldt dus niet alleen voor auto's en vrachtwagens, maar evengoed ook voor brommers, moto's en speed pedelecs.

 

Signalisatie

De snelheidbeperking wordt aangeduid met een bord aan het begin en aan het einde van de zone. Binnen de zone 30 worden de verkeersborden niet meer herhaald. Soms wordt deze zone ook aangeduid met extra signalisatie geschilderd op de weg zelf.

 

 

Schoolomgeving

Soms is er een beperkte zone 30 rond een school, maar meestal is er een ruime zone met snelheidsbeperking voorzien. Zo liggen alle Lokerse scholen in het centrum in een ruime zone 30.

Het zone 30 bord kan hierbij een vast of een dynamisch bord zijn. Bij een vast bord mag je nooit sneller rijden dan 30 km/u, ook niet buiten de schooluren, tijdens de vakantie of tijdens het weekend. Bij een dynamisch bord geldt de snelheidsbeperking enkel als het bord oplicht.

 

Fietsstraat/fietszone

Sommige straten worden gesignaliseerd als fietsstraat. Dit zijn straten waar fietsers als belangrijkste weggebruiker worden aanzien. Deze straten worden aangekondigd door onderstaand verkeersbord, vaak in combinatie met een geschilderde signalisatie op de weg zelf. De maximumsnelheid is hier ook 30km/u. Indien de fietsstraat een éénrichtingsstraat is, mogen fietsers de volledige breedte van de weg gebruiken. Bij tweerichtingsverkeer is het toegestaan de halve breedte van de weg te gebruiken. Als automobilist mag je niet inhalen. De Lokerse fietsstraten kan je hier terugvinden.

 

Om een overaanbod van verkeersborden te voorkomen, kunnen een aantal aaneengesloten fietsstraten samengevoegd worden tot een fietszone. Deze zone wordt aangeduid door een verkeersbord en een rode band bij het inrijden van de fietsstraat of de fietszone. Ter verduidelijking wordt op de rijbaan een icoon van de fietsstraat of - zone geschilderd. Op de routes van de fietssnelwegen wordt de volledige straat roodbruin gekleurd.

 

Waarom is zone 30 veiliger?

Bij een snelheid van max. 30 km/u is de kans op een ongeval de helft kleiner dan bij een snelheid van 50 km/u. Bij een lagere snelheid heb je meer tijd om te reageren op een onvoorziene situatie en kan je gevaren gemakkelijker uit de weg gaan. Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Indien er zich toch een ongeval voordoet, zijn de gevolgen vaak veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km/u, maar overleeft gemiddeld slechts 55% van de voetgangers een botsing aan 50 km/u.

 

Heeft de zwakke weggebruiker voorrang in een zone 30?

Veel mensen denken dat voetgangers overal voorrang hebben binnen een zone 30, toch is dit niet juist. Binnen deze zone gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten snelheid beperkt. Als je als voetganger wenst over te steken, moet je dus voorrang verlenen aan autobestuurders. Dit is niet anders in een zone 30. Wel mag je als voetganger overal oversteken. Daarom worden er vaak geen zebrapaden meer voorzien in deze zones. Zijn er zebrapaden, dan heb je als voetganger wél voorrang. Ook fietsers moeten stoppen aan een zebrapad.

Door de beperkte snelheid van 30 km/u heb je wel meer tijd om oogcontact te maken. Of een voetganger al dan niet voorrang krijgt binnen een zone 30, is dus afhankelijk van de hoffelijkheid van de bestuurder.

  

Zone 30 in Lokeren

De voorbije jaren werd de zone 30 in onze stad steeds uitgebreider. Zo heeft het volledige stadscentrum ondertussen een snelheidsbeperking van 30 km/u. Recent kwamen hier nog het centrum van Daknam en Eksaarde bij.

Een plan waarop zone 30 is aangeduid kan u onderaan terugvinden. 

 

Laat bestuurders weten dat je in een zone 30 woont 

Zet zone 30 mee in de kijker met een affiche of een opvallend V-bord aan je raam.
Deze zijn vanaf november gratis af te halen aan het infopunt in het stadhuis (Groentemarkt 1) en bij de dienst Infrastructuur (Weverslaan 18).

 

Nog enkele tips over het vouwbord:

Het bord is gemaakt van kanaalplaat. Dit maakt het weerbestendig én 100% recyclebaar.

Bevestigen is eenvoudig dankzij de dubbelzijde tape. Wens je het te verwijderen? Dit kan gemakkelijk door de tape warm te föhnen, bv. met behulp van een haardroger.

Kleef het bord enkel op privaat terrein, maar zeker NIET op openbaar terrein.
WAT MAG: raam, gevel, poort... - WAT MAG NIET: wegsignalisatie, verlichtingspaal...

 

Samen zorgen we voor een verkeersveilige stad!

 

Hinder

Geen inhoud