Fietszone

Wijzigingen in de wegcode vanaf 1 april | Vlaanderen.be

Stad Lokeren zet op heel wat gebieden in op fietsvriendelijke infrastructuur. Een onderdeel hiervan zijn de fietszones in onze stad. Hoewel dit wellicht geen nieuwigheid is voor velen, is het altijd goed om te begrijpen wat dit precies inhoudt en hoe dit onze straten veiliger en vriendelijker maakt.

 

Wat is een fietszone?

Sinds 1 april 2023 spreken we officieel van een fietszone en niet meer van een fietsstraat. Een fietszone is een zone waar fietsers op de eerste plaats komen en specifieke regels gelden. Gemotoriseerde voertuigen mogen er wel rijden, maar fietsers komen op de eerste plaats. De straten binnen deze zone worden zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is.

 

Welke regels gelden er?
 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • Het is verboden om fietsers in te halen. Zo moeten alle gemotoriseerde voertuigen dus altijd achter de fietsers blijven.

 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.

 • Fietsers mogen dus de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan gebruiken.
  In een eenrichtingsstraat gebruiken ze dus de volledige breedte van de rijbaan.
  In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.

 • Fietsers mogen auto’s wél links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan, mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden.

 

Voordelen van fietszones

Fietszones brengen diverse voordelen met zich mee:

 • Fietsers zijn zichtbaarder in het straatbeeld.

 • Het is veiliger voor fietsers.

 • Fietsers worden niet verdrongen door auto's die willen inhalen.

 • Fietsers zetten hun route gemakkelijk voort, ook al is er geen fietspad.

 

Wat verandert er niet t.o.v. andere straten?

De gebruikelijke verkeersregels blijven natuurlijk gelden. Zo mag je bijvoorbeeld niet op het voetpad fietsen en blijft de voorrang van rechts gelden. Hoffelijkheid is natuurlijk een tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd.

 

Fietszones in Lokeren

 • Luikstraat
 • Kerkstraat
 • Zelestraat (tussen Zand en Lepelstraat/Krekelstraat)
 • Brugstraat (tussen Lepelstraat en Zand)
 • Hovenierstraat (tussen Lokerhoutstraat en Koning Boudewijnlaan)
 • Lokerhoutstraat (tussen Racingstraat en Hovenierstraat)
 • Vlinderstraat - Bokslaarstraat (deels gelegen op de fietssnelweg)
 • Voermanstraat
 • Uebergdreef (tussen Groendreef en Azalealaan)
 • Sterrestraat (deel Dwarsstraat – Lindestraat en N47 – Klokkengieterijstraat)
 • Dwarsstraat

 

Bovendien worden nieuwe fietszones in Lokeren gepland voor de nabije toekomst, waaronder:

 • Spoele
 • De volledige wijk met Jozef De Veusterstraat, Ferdinand Verbieststraat, Constant Lievensstraat, Pieter de Smetstraat en Pieter van Gentstraat

 

Overtredingen van 2023 in onze fietszones

In totaal werden er in 2023 al 321 processen-verbaal opgesteld door de politie. Het merendeel van deze inbreuken werd geregistreerd via de overlastcamera’s die in onze fietszones zijn opgesteld.

Boetes beginnen bij 68,02 euro en kunnen oplopen tot 126,02 euro wanneer overtreders het trottoir gebruiken bij het inhalen.