Erkenning

Documenten Geboorte

Beschrijving

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan  de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. 

Voorwaarden

Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

De wetgeving rond erkenningen is gewijzigd op 01/04/2018.
Maak tijdig een afspraak bij de dienst burgerlijke stand om na te gaan welke documenten er nodig zijn voor de erkenning.

 

Procedure

1) Erkenning voor de geboorte:

Wat moet je meebrengen?

 • Origineel zwangerschapsattest, te verkrijgen bij de gynaecoloog;
 • Beide identiteitskaarten;
 • Een bewijs van nationaliteit (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van de burgerlijke staat (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van woonst van één van de betrokkenen (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister).

Wat zijn de stappen?

De ouders komen samen langs bij de burgerlijke stand en brengen beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest gynaecoloog mee.

Waar ?

Dienst Burgerlijke stand van de woonplaats van één van de betrokkenen.

Documenten/Formulieren

 • Afgeleverd bij erkenning: uittreksel van de erkenningsakte.

2) Erkenning tijdens de geboorteaangifte:

Wat moet je meebrengen?

 • Beide identiteitskaarten;
 • Een bewijs van nationaliteit (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van de burgerlijke staat (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van woonst van één van de betrokkenen (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister).

Wat zijn de stappen?

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en de gevraagde formulieren mee.

Waar ?

Dienst Burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind.

Documenten/Formulieren

Bij de aangifte ontvangt u 5 documenten:
* een formulier voor verplichte inenting tegen polio.
* 4 uittreksels akte van geboorte
   1 van deze uittreksels moet u aangeven bij het ziekenfonds.

3) Erkenning na de geboorte:

Wat moet je meebrengen?

 • Beide identiteitskaarten;
 • Een bewijs van nationaliteit (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van de burgerlijke staat (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister);
 • Een bewijs van woonst van één van de betrokkenen (indien dit niet vermeld staat in het rijksregister).

Wat zijn de stappen?

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten.

Indien het kind in België geboren is zal de geboorteakte opgevraagd worden door burgerlijke stand vooraleer er een erkenning kan gebeuren.

Indien het kind niet in België is geboren, dan zal de geboorteakte voorgelegd worden door de betrokkene, eventueel voorzien van apostille of legalisatie en beëdigd vertaald.

Waar ?

Dienst Burgerlijke stand van de woonplaats van één van de betrokkenen of de geboorteplaats van het kind.

Documenten/Formulieren

 • Afgeleverd bij erkenning:

Uittreksel van de erkenning en eventueel uittreksel van de geboorteakte.

4) Erkenning door een persoon van vreemde nationaliteit:

De wetgeving waarvan de erkenner de nationaliteit heeft, wordt toegepast.

Wanneer de Burgerlijke stand over onvoldoende informatie beschikt met betrekking tot deze wetgeving, kan aan de erkenner gevraagd worden om bij zijn consulaat of ambassade de afstammingswetgeving op te vragen.

Indien de ouder(s) niet officieel ingeschreven is/zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister of indien hun burgerlijke staat in deze registers als "onbepaald" staat vermeld, dienen zij aan de hand van een officieel document hun burgerlijke staat te bewijzen (gehuwd, ongehuwd, echtgescheiden, weduwe(naar)). Er kan ook een bewijs van nationaliteit gevraagd worden wanneer de nationaliteit van betrokkene(n) niet gekend is.
Wanneer één van de ouders of beiden de gevraagde bewijsstukken niet kunnen voorleggen, wordt er geen erkenning opgenomen. 

Wat meebrengen

 • Documenten

  • identiteitsbewijs/verblijfskaart/reispas
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats
  • eventueel een authentieke akte waaruit de toestemming van de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven in de erkenning blijkt
  • eventueel ieder ander stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetcertificaten)

  Documenten die opgesteld zijn in het buitenland moeten mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie. 

  Mogelijks moeten documenten vertaald worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler.

Prijs

gratis

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek art. 327-330

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.