Bestuurderspas uitbaten taxivoertuig

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Om een bestuurderspas aan te vragen moet de kandidaat-bestuurder:

  • min. 2 jaar in bezit zijn van een rijbewijs
  • een geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer hebben
  • een uittreksel uit het strafregister voorleggen (jaarlijks te bezorgen aan de bevoegde dienst)
  • taalkennis niveau B1 hebben (niveau A2 is toegestaan het eerste jaar van aanvraag mits erewoordverklaring om binnen het jaar niveau B1 te behalen)

De kandidaat-bestuurder vraagt een bestuurderspas aan in de gemeente waar hij/zij gedomicilieerd is.

Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Een bestuurderspas aanvragen doe je door aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid

Bedrag

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 23,43 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.