Openbare parkeerplaatsen en parkeerkaart voor personen met een beperking

Het stadsbestuur voorziet in kernen van deelgemeenten en nabij openbare gebouwen een aantal parkeerplaatsen exclusief voor personen met een beperking. Je herkent deze plaatsen aan het rolstoellogo op het bijhorende verkeersbord. Vaak worden deze parkeerplaatsen ook voorzien van het rolstoellogo in het parkeervak om de herkenbaarheid te verhogen. 

Parkeerkaart voor personen met een beperking

Met een parkeerkaart voor personen met een beperking kan je op parkeerplaatsen voor personen met een beperking parkeren. Verder kan je in Lokeren gratis en onbeperkt parkeren met deze parkeerkaart waar parkeren toegelaten is.

Opgelet!

De parkeerkaart is persoonlijk: niemand mag van de kaart gebruik maken als jij zelf niet aanwezig bent in het voertuig!

De regelgeving over en het aanvraagformuliering voor een parkeerkaart voor personen met een beperking kan je hier vinden op de website van de FOD Sociale Zekerheid. 

 

Aanvraag parkeerplaats voor personen met een beperking 

Als je parkeerproblemen ondervindt in de buurt van jouw woning, kan je een bijkomende parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. Op basis van de aanvraag zal de dienst mobiliteit en verkeer beslissen of er al dan niet een bijkomende parkeerplaats voorzien wordt.

Voorwaarden?

De aanvrager beschikt over een parkeerkaart voor personen met een beperking.

 

Hoe aanvragen?

Bezorg volgende gegevens aan de dienst mobiliteit via mail naar mobiliteit@lokeren.be of per brief naar Dienst mobiliteit, Weverslaan 18 te 9160 Lokeren:

  • Naam + adres aanvrager
  • Telefoonnummer
  • Kopie parkeerkaart voor personen met een beperking
  • Beschrijving parkeersituatie aan woning en nabij gelegen parkeerplaats(en) voor personen met een beperking
  • Gewenste locatie parkeerplaats voor personen met een beperking (met foto’s of plannetje indien mogelijk)
Verdere afhandeling?

Na het ontvangen van bovenstaande gegevens zal de wijkinspecteur met u contact opnemen om langs te komen en de aanvraag te evalueren. Vervolgens wordt door de dienst mobiliteit en verkeer beslist om de parkeerplaats voor personen met een beperking al dan niet toe te kennen.

Opgelet: Als je aanvraag goedgekeurd wordt, is deze bijkomende parkeerplaats niet exclusief voor jou. Alle personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen op deze plaats parkeren.