Doorgangskaart voetgangerszone

Drie voetgangerszones

In Lokeren zijn er drie voetgangerszones, namelijk de Schoolstraat / Vieremmerstraat, een deel van de Markt (tussen het stadhuis en de post) en de Begijnhofstraat. Behalve voetgangers en fietsers mogen slechts een zeer beperkt aantal voertuigen door deze straten rijden.

In deze autoluwe zones staat de voetganger op de eerste plaats, zij mogen de rijbaan gebruiken zonder door andere weggebruikers gehinderd te worden. Fietsers mogen de straat inrijden, maar zij moeten voorrang geven aan voetgangers. Indien de drukte van het voetgangersverkeer het fietsen niet toelaat, moeten ze afstappen en de fiets aan de hand leiden.

Enkel de voertuigen die naar of van een garage of oprit binnen deze voetgangerszones rijden, en/of die worden gebruikt om te laden en lossen, mogen tussen 9 en 13 uur gebruik maken van deze voetgangerszones. Door de wekelijkse markt zijn deze uren op woensdag afwijkend in de Schoolstraat / Vieremmerstraat en een deel van de Markt (tussen het stadhuis en de post), namelijk van 15 tot 17 uur.

Iedereen die buiten deze uren naar zijn/haar garage wil rijden of laden en lossen, moet beschikken over een doorgangskaart! De doorgangskaart legt u op het dashboard aan de voorruit zodat het onmiddellijk zichtbaar is.

Voor een aantal speciale voertuigen en diensten wordt wel een uitzondering gemaakt, zij mogen ten allen tijde de straat inrijden zonder doorgangskaart. Deze zijn:

  • Voertuigen voor personen met een beperking;
  • Voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud en voertuigen voor het wegruimen van vuilnis. Het gaat om voertuigen voor algemeen nut die in die zin kunnen onderscheiden worden door hun opschrift of kleur;
  • Prioritaire voertuigen van politie, brandweer en andere veiligheidsdiensten;
  • Voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging. Zij zijn ook herkenbaar aan het logo dat achter de voorruit is geplaatst of aan het opschrift op het voertuig.

Doorgangskaarten zijn verkrijgbaar op de dienst Mobiliteit, Weverslaan 18. Een permanente doorganskaart kost 5 euro en blijft 5 jaar geldig. Met een doorgangskaart kan men dus door de Schoolstraat, Begijnhofstraat of over het autovrije deel van de Markt rijden om te laden en/of te lossen.

Behalve de bewoners zelf kunnen ook bepaalde personen een doorgangskaart aanvragen. Deze moeten kunnen aantonen om welke reden zij elk moment van de dag in de voetgangerszone moeten zijn (bijvoorbeeld kinderen die zeer regelmatig bij hun ouders moeten komen).

In sommige gevallen zoals bij een verhuis of werken aan de woning kan men voor korte periodes ook gratis een tijdelijke doorgangskaart verkrijgen.

Men kan dan voor de woning stilstaan om te laden, lossen, in- of uitstappen, maar parkeren is verboden!

Doorgangskaart Schoolstraat / Vieremmersstraat 

De Schoolstraat is een voetgangerszone. Behalve voetgangers en fietsers mogen slechts een beperkt aantal voertuigen de straat inrijden.

Laden en lossen kan steeds tussen 9 en 13 uur en op woensdag van 15 tot 17 uur. Wanneer men buiten deze uren de straat wil inrijden, kan dit door middel van een doorgangskaart. Doorgangskaarten zijn verkrijgbaar op de Dienst Mobiliteit, Weverslaan 18.

Een permanente doorgangskaart kost 5 euro. In sommige gevallen (zoals verhuis, werken) kan men ook een gratis tijdelijke doorgangskaart verkrijgen. Met een doorgangskaart kan men door de Schoolstraat rijden om te laden of te lossen, in- of uit te stappen.

Let wel, parkeren is steeds verboden!

Doorgangskaart voetgangerszone Markt

De Markt tussen het stadhuis en het postgebouw is een voetgangerszone. Behalve voetgangers en fietsers mogen slechts een beperkt aantal voertuigen de straat inrijden.

Laden en lossen kan steeds tussen 9 en 13 uur en op woensdag van 15 tot 17 uur. Wanneer men buiten deze uren de straat wil inrijden, kan dit door middel van een doorgangskaart. Doorgangskaarten zijn verkrijgbaar op de Dienst Mobiliteit, Weverslaan 18.

Een permanente doorgangskaart kost 5 euro. In sommige gevallen (zoals verhuis, werken) kan men ook een gratis tijdelijke doorgangskaart verkrijgen. Met een doorgangskaart kan men door de Markt (tussen het stadhuis en het postgebouw) rijden om te laden of te lossen, in- of uit te stappen.

Let wel, parkeren is steeds verboden!

Doorgangskaart Begijnhofstraat

De Begijnhofstraat is een voetgangerszone. Behalve voetgangers en fietsers mogen slechts een beperkt aantal voertuigen de straat inrijden.

Laden en lossen kan steeds tussen 9 en 13 uur. Wanneer men buiten deze uren de straat wil inrijden, kan dit door middel van een doorgangskaart. Doorgangskaarten zijn verkrijgbaar op de Dienst Mobiliteit, Weverslaan 18.

Een permanente doorgangskaart kost 5 euro. In sommige gevallen (zoals verhuis, werken) kan men ook een gratis tijdelijke doorgangskaart verkrijgen. Met een doorgangskaart kan men door de Begijnhofstraat rijden om te laden of te lossen, in- of uit te stappen.

Let wel, parkeren is steeds verboden!

Tijdelijke doorgangskaart

Voor werken of een verhuis kan men gratis een tijdelijke doorgangskaart bekomen. Indien men toch moet parkeren moet men beschikken over een goedgekeurde vergunning ‘inname openbaar domein’. Meer info over hoe je deze vergunning moet aanvragen vind je hier. 

Een afspraak maken voor een doorgangskaart voetgangerszone

Een afspraak kan je maken via Aanvraag/afhalen doorgangskaart voetgangerszone - Stad Lokeren.

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart;
  • Inschrijvingsbewijs voertuig;
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het voertuig, maar het permanent gebruikt, een schriftelijk bewijs dat men dit voertuig gebruikt (verklaring van werkgever / firma, huurcontract,..);
  • Indien men als niet-bewoner de doorgangskaart wenst te gebruiken om een garage of oprit te bereiken, moet men een schriftelijk bewijs (koopakte, huurovereenkomst) kunnen voorleggen;
  • 5 euro.