Ga veilig op weg met je elektrische step

E-steps zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook in onze stad zijn ze erg populair, o.a. door de deelsteps die gretig gebruikt worden. Ze zijn dan ook erg handig en brengen je makkelijk, snel en bijna geruisloos van A naar B.

Maar de populariteit heeft ook wat pijnpunten aan de oppervlakte gebracht: meer ongevallen, roekeloos rijgedrag en wildparkeren. Daar komt vanaf 1 juli verandering in. Door een paar aanpassingen in de wegcode, zal het nu een stuk veiliger worden voor de e-steppers zelf en voor de andere weggebruikers.  

Nieuwe verkeersregels vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli gelden daarom nieuwe verkeersregels voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Met als grootste doel om het verkeer veiliger te laten verlopen. Een beknopt overzicht: 

  • Geen e-step onder de 16 jaar: voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten of voetgangerszones.  

  • Verboden op het trottoir: gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

  • Geen passagiers vervoeren: e-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

  • Enkel parkeren waar het mag: e-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

 Lees alle nieuwigheden en veiligheidstips voor e-steps en andere voortbewegingstoestellen op www.veiligverkeer.be.

Veiligheid

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Rijden onder invloed van alcohol is volledig verboden. Op dat vlak vallen steppers onder dezelfde wetgeving als autobestuurders (niet meer dan 0,5 promille alcoholgehalte). Het is dus ook niet toegelaten om te steppen met een smartphone in je handen. 

Bovendien is het verplicht om, tussen zonsondergang en –opgang wanneer het zicht beperkt is tot 200m, een wit of geel licht aan de voorkant en een rood achterlicht te dragen. Dit kan bijvoorbeeld op de kleding, rugzak of helm bevestigd worden. 

Ten slotte is het aanbevolen om een familiale verzekering af te sluiten die de schade veroorzaakt aan derden vergoedt.

Controle Politie

De Lokale Politie Lokeren zal ook meer controleren op overtreders en beboeten indien nodig.

Zo zullen bestuurders bij gevaarlijk gedrag of overtreding van de geldende regels hierop worden aangesproken en geverbaliseerd indien nodig.