Mobiliteit

Fietstrommels

De fiets wint almaar meer aan populariteit, hetgeen het stadsbestuur wil aanmoedigen. In het straatbeeld wordt vaak opgemerkt dat niet iedereen de fiets in eigen woning of in de onderneming waar hij/zij is tewerkgesteld kan stallen door bijvoorbeeld plaatsgebrek. Daarnaast houdt gebrek aan ruimte binnenshuis de aankoop van een (duurdere) fiets soms tegen.

Het stadsbestuur wil op strategische locaties fietstrommels (overdekte en afsluitbare fietsenstallingen) inplanten op de openbare weg die in eerste instantie door buurtbewoners en in tweede instantie door werknemers of pendelaars tegen een vergoeding kunnen gebruikt worden.

Wat is een fietstrommel?

In een fietstrommel kunnen bewoners, die geen of beperkte ruimte hebben om hun fiets in de woning te plaatsen, hun fiets comfortabel én veilig achter slot en grendel parkeren. Zo is de fietstrommel overdekt, afsluitbaar via een badgesysteem en voorzien van 5 comfortabele en veilige fietsparkeerplaatsen.

Eerste Lokerse fietstrommel?

De eerste Lokerse fietstrommel wordt begin 2022 geplaatst in de Peperkoekdreef. Ook andere locaties worden momenteel onderzocht.

Wanneer kan ik mij kandidaat stellen?

  • In eerste instantie moet de gebruiker gedomicilieerd zijn in Lokeren in een straat die geheel of gedeeltelijk gelegen is in een straal van 200 meter vanaf de locatie waar een fietstrommel is gelegen.
  • In tweede instantie is de kandidaat gebruiker een werknemer of pendelaar die tewerkgesteld is in een straal van 200 meter vanaf de locatie waar de fietstrommel is gelegen.
  • De woning heeft enkel via een gewone voordeur toegang tot de straat.
  • De woning heeft geen garage of een van op het openbaar domein toegankelijke bergplaats voor de fiets.

Wat is de huurprijs?

  • Abonnement per fiets en per jaar = 60 euro + (eenmalig) 60 euro waarborg
  • Per aantal resterende maanden van het kalenderjaar (bij ondertekening gebruiksovereenkomst) betaal je 5 euro per maand.

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

Per locatie wordt een wachtlijst aangelegd waarop diegenen worden ingeschreven die geïnteresseerd zijn in het gebruik van een fietsparkeerplaats in een fietstrommel. Inschrijving op de wachtlijst gebeurt via de Dienst Mobiliteit, Weverslaan 18, 9160 Lokeren – mobiliteit@lokeren.be.

Hoe worden de fietsparkeerplaatsen toegekend?

De fietsparkeerplaatsen in de fietstrommels worden toegewezen aan diegenen die beantwoorden aan de voorwaarden van het reglement in chronologische volgorde van datum en tijdstip van aanvraag.

De mobiliteitsdienst contacteert vervolgens de personen aan wie de fietsparkeerplaatsen worden toegekend, waarna er kan worden overgegaan tot het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst.
Een afspraak maken voor het afhalen van deze badge kan via Aanvragen badge fietstrommel - Stad Lokeren

Hoeveel fietsparkeerplaatsen kan ik huren?

Indien de vraag groter is dan het aanbod kan u per adres maximaal 2 fietsparkeerplaatsen krijgen.

Hoelang kan ik een fietsparkeerplaats in fietstrommel huren?

Bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst wordt een overeenkomst afgesloten voor resterende maanden van dat kalenderjaar. Daarna wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar.

 

Het volledige gebruiks- en retributiereglement download je hier.