Fietssnelwegen

Wat is een fietssnelweg?

Fietssnelwegen zijn afzonderlijke fietsroutes, bestemd voor woon-werk- en woon-schoolverkeer op grotere afstand. De snelwegen zijn doorgaans gelegen op routes, waar autoverkeer maximaal geweerd wordt. Vaak zijn deze snelwegen gelegen naast spoorlijnen en/of rivieren. Ze vormen directe verbindingen tussen steden.

De provincies hebben een uniforme bewegwijzering uitgewerkt, zodat deze snelwegen herkenbaar zijn en een eigen officieel statuut krijgen.

Voor wie?

De fietssnelwegen zijn bedoeld voor alle fietsers, maar richten zich voornamelijk op mensen die zich van huis naar het werk of van huis naar de school verplaatsen (en terug).

Waar?

In Lokeren komen 3 fietssnelwegen samen t.h.v. het station:

  • F4: Gent - Lokeren - Sint-Niklaas – Antwerpen
  • F412: Lokeren - Eksaarde – Moerbeke
  • F413: Lokeren - Zele (voorlopig gerealiseerd tot de Lokerhoutstraat)

Voor meer informatie over de fietssnelwegen en om op een kaartje te bekijken waar deze gepland zijn, kan je terecht op de website over de fietssnelwegen.

Onderhoud:

De winter staat voor de deur en onze eigen stadsdiensten doen hun best om gladheid te bestrijden op o.a. de fietssnelwegen. Ook tijdens de zomermaanden zijn onze diensten (eigen stadsmedewerkers en aangestelde aannemers) steeds op pad geweest om de fietssnelwegen proper en vlot bereidbaar te houden.

Hiervoor krijgen we steun van de Provincie Oost-Vlaanderen via subsidies voor het regulier onderhoud van de fietssnelwegen.