Aanvraag parkeerplaats voor personen met een beperking

Als je parkeerproblemen ondervindt in de buurt van jouw woning, kan je een bijkomende parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. Op basis van de aanvraag zal de dienst mobiliteit en verkeer beslissen of er al dan niet een bijkomende parkeerplaats voorzien wordt.

Voorwaarden?

De aanvrager beschikt over een parkeerkaart voor personen met een beperking.

Hoe aanvragen?

Bezorg volgende gegevens aan de dienst mobiliteit via mail naar mobiliteit@lokeren.be of per brief naar Dienst mobiliteit, Weverslaan 18 te 9160 Lokeren:

  • Naam + adres aanvrager
  • Telefoonnummer
  • Kopie parkeerkaart voor personen met een beperking
  • Beschrijving parkeersituatie aan woning en nabij gelegen parkeerplaats(en) voor personen met een beperking
  • Gewenste locatie parkeerplaats voor personen met een beperking (met foto’s of plannetje indien mogelijk)
Verdere afhandeling?

Na het ontvangen van bovenstaande gegevens zal de wijkinspecteur met u contact opnemen om langs te komen en de aanvraag te evalueren. Vervolgens wordt door de dienst mobiliteit en verkeer beslist om de parkeerplaats voor personen met een beperking al dan niet toe te kennen.

Opgelet: Als je aanvraag goedgekeurd wordt, is deze bijkomende parkeerplaats niet exclusief voor jou. Alle personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen op deze plaats parkeren.