Cederlaan eenrichtingsstraat - Proefproject

In het kader van de verkeersveiligheid rond de Boskesschool, starten we binnenkort met een proefproject waarbij de Cederlaan wordt ingericht als eenrichtingsstraat.


Waarom dit proefproject?

Het project komt er op aanvraag van het oudercomité en de directie van de Boskesschool. Vaak gebeuren er namelijk gevaarlijke manoeuvres in de schoolomgeving bij het begin en einde van de schooldag, waarbij kinderen met de fiets of te voet in conflictsituaties terechtkomen. Met dit proefproject willen we nagaan of we met het invoeren van éénrichtingsverkeer zo’n gevaarlijke situaties kunnen vermijden.


Wat houdt dit project in?

Verkeer in de Cederlaan zal enkel mogelijk zijn komende van de Slagveldstraat richting de Daknammolenstraat. Zie plan op de achterzijde. Fietsers kunnen in beide richtingen door.


Wanneer?

Het proefproject gaat van start op maandag 20 maart en loopt tot 30 juni. Aan de hand van tussentijdse evaluaties beslissen we tegen september 2023 of het eenrichtingsverkeer in de Cederlaan al dan niet permanent wordt ingevoerd.


Hinder?

We verwachten weinig tot geen hinder. Zo blijft de omrijtijd en -afstand beperkt, maar zal de verkeersveiligheid in de schoolomgeving stijgen.